Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Χρωματιστά σπίτια

Λάδι, τέμπερα, ακρυλικό, μικτή τεχνική σε ξύλο 27εκ Χ 75εκ

Χρωματιστά σπίτια