Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Πράσινο πορτάκι με αμφορέα

Παλιό ξύλινο πορτάκι, λάδι - ακρυλικό 37εκ Χ 94εκ

Πράσινο πορτάκι με αμφορέα