Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Όταν φθινοπωριάζει

Ακρυλικό σε καμβά 29εκ Χ 39εκ

Όταν φθινοπωριάζει