Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Δειλινό

Ακρυλικό, λάδι σε καμβά μικτή τεχνική 40εκ Χ 50εκ

Δειλινό