Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Ο βασιλικός στο παράθυρο

Ακρυλικό σε καμβά 20εκ Χ 20εκ

Ο βασιλικός στο παράθυρο