Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Τα μπλε πορτοπαράθυρα

Ακουαρέλα σε χαρτόνι 28εκ Χ 20εκ

Τα μπλε πορτοπαράθυρα