Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Κρινάκια της Οίτης

Ακρυλικό σε χαρτόνι 6 χαρτονάκια

Κρινάκια της Οίτης a Κρινάκια της Οίτης b Κρινάκια της Οίτης c