Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Ο νέος δρόμος

Ακρυλικό , τέμπερα σε ξύλο 8εκ Χ 27εκ

Ο νέος δρόμος