Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Το εργοτάξιο - φράγμα

Ακρυλικό, τέμπερα σε ξύλο 8εκ Χ 27εκ

Το εργοτάξιο - φράγμα