Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Τα τραίνα- ο νέος σταθμός

Ακρυλικό, τέμπερα σε ξύλο 8εκ Χ 27εκ

Τα τραίνα- ο νέος σταθμός