Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Το ποτάμι

Ακρυλικό, τέμπερα σε ξύλο 8εκ Χ 27εκ

Το ποτάμι