Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Το πλατάνι στην πλατεία

Ακρυλικό, τέμπερα σε ξύλο 8εκ Χ 27εκ

Το πλατάνι στην πλατεία