Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Οι ελιές

Ακρυλικό, τέμπερα σε ξύλο 8εκ Χ 27εκ

Οι ελιές