Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Το σπίτι στο χωριό

Ακρυλικό, τέμπερα σε ξύλο 8εκ Χ 27εκ

Το σπίτι στο χωριό