Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Το χωριό μας Λάδι

ακρυλικό σε καμβά 30εκ Χ 24εκ

Το χωριό μας Λάδι