Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Ανατολή στον κάμπο

Τέμπερα σε χαρτόνι 33εκ Χ 20εκ

Ανατολή στον κάμπο