Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Το τραπέζι της αυλής

Ακρυλικό και τέμπερα σε ξύλο 23εκ Χ 23εκ

Το τραπέζι της αυλής