Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Πορτοπαράθυρα κλειστά

Λάδι, τέμπερα, ακρυλικό σε καμβά 50εκ Χ 70εκ

Πορτοπαράθυρα κλειστά