Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Αρ. Έργου 6, Ακρυλικό λάδι σε καμβά 70x50εκ.

Ο δάσκαλος στο νησί έλεγε:
Ο τόπος μας παράγει ναυτικούς και ποιητές...
Μάλλον, διόρθωνε,
ναυτικούς ποιητές,
γιατί η θάλασσα σε μαθαίνει να γράφεις στίχους με αλμύρα
χωρίς μολύβι...