Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ – ΦΟΡΤΩΣΗ

Αρ. Έργου 9, Ακρυλικό λάδι σε καμβά 70x50εκ.

Οι ξέμπαρκοι ναυτικοί εκεί στα λιμάνια...
στα καφενεία των ναυτικών...
να παίρνουν μυρωδιά και αλμύρα,
να ακούν το παιχνίδι του νερού
να μιλούν για ταξίδια,
να ρωτούν ποιος μπαρκάρισε
και με τι σημαία...