Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

ΛΙΜΑΝΙ ΚΙΑΤΟΥ

Αρ. Έργου 12, Ακρυλικό λάδι σε καμβά 50x40εκ.

Όταν βλέπει στεριά αγαλλιάζει
και εκτιμά την ζωή, την στιγμή
και δεν θέλει να χαθεί ο χρόνος...
Να τρέξει θέλει γρήγορα...
να πατήσει λιμάνι... χώμα...
Μα οι μηχανές πάνε σιγά...