Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Έργου 20, Ακρυλικό σε καμβά 26x17εκ.

Η μυρωδιά του καραβιού,
η σκουριά του,
οι τριγμοί του...
Είναι οι λέξεις του...
Οι θόρυβοι της μηχανής
το μουγκρητό του... το συνεχές...
Είναι η ψυχή του όλα αυτά
και το σώμα του είναι μέσα στο νερό...