Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

ΣΤΥΛΙΔΑ

Αρ. Έργου 21, Ακρυλικό σε καμβά 20x20εκ.

Στην γέφυρα του πλοίου,
Όλη η απεραντοσύνη της θάλασσας παρέα του,
Μέσα όμως στο καράβι,
όταν χαμηλώσουν τα φώτα,
εκεί πιστός στο ραντεβού του...
Συναντάει την μοναξιά του.