Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

ΠΥΛΟΣ

Αρ. Έργου 23, Ακρυλικό σε καμβά 20x20εκ.

Αποβάθρα
εκεί σκόρπια κιβώτια για φόρτωση,
στο λιμάνι έχει νύχτα ακόμα
και πούσι...
Μερικοί κοιμούνται στις γωνιές...
Εργάτες...
και γερανοί για φόρτωση...
Καπνός μυρίζει... φθηνός,
Το φορτίο περιμένει.