Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

ΚΕΡΚΥΡΑ

Αρ. Έργου 24, Ακρυλικό σε καμβά 20x20εκ.

Εκεί στο λιμάνι,
το φυλλάδιο στην τσέπη,
σαν μικρό ευαγγέλιο,
ή σαν αγία γραφή...
Καταγγέλλεις την σύμβαση…
Δεν καταγγέλλεις τις μνήμες όμως...
Στην ουρά για δουλειά...
καλό ταξίδι.