Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ

Αρ. Έργου 26, Λάδι και Ακρυλικό σε καμβά 100x120εκ.