Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

ΡΕΓΚΑΤΑ

Αρ. Έργου 27, Λάδι και Ακρυλικό σε καμβά 100x150εκ.