Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΑΚΙ

Αρ. Έργου 28, Ακρυλικό Λάδι σε Ξύλο 46x38εκ.

Ορατά στα λιμάνια τα φώτα του καραβιού
για τους διαβάτες...
Ορατά τα φώτα των αστεριών
για τους ναυτικούς...
Τη νύχτα απ’ το πέλαγος.