Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Μπουγάζι

Αρ. Έργου 1, σε ξύλο - μεικτή τεχνική (ακρυλικό, λάδι, τέμπερα) 50 x 60 εκ.

Το στενό πέρασμα ξέρω που βγάζει…
Κοιτάμε πίσω μόνο για να χαμογελάσουμε.
Προχωράμε.
Δυνατά-Μπροστά
Θα το περάσουμε κι αυτό,
Γιατί είμαστε μαζί…