Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Γλάροι

Αρ. Έργου 4, σε καμβά - ακρυλικό 120 x 100 εκ.

Το ταξίδι τους στο Μπλε,
-Που χώρεσε στον καμβά μου-
κυνηγούν λες οι γλάροι…
Δεν ξεκουράζονται ποτέ αλήθεια;
Ίσως βρουν κάποιο κατάρτι για να
αράξουν ή κάποιο φάρο...