Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Με ρυθμό

Αρ. Έργου 7, σε καμβά - ακρυλικό, λάδι 80 x 60 εκ.

Ταξιδιάρικες
στις θάλασσες τις μπλε
στις τέμπερες και στα λευκά
τα χρώματα_
με τον ρυθμό της μουσικής
του ανέμου…
χορεύουν….
οι Μπαλαρίνες μου….