Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Λιμάνι στον Βορρά

Αρ. Έργου 10, σε καμβά - ακρυλικό, μελάνια 70 x 50 εκ.

- Για μακρινά ταξίδια
Λέει πολλά σαν επιστρέψει….
Οι άνθρωποι όμως άγνωστοι και η ζωή σταυρόλεξο
Με δύσκολες τις λέξεις:
Αντίο, Γεια σου, Φεύγω……