Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Προσφυγάκια

Αρ. Έργου 12, σε καμβά - μεικτή τεχνική (ακρυλικό, τέμπερα, κολάζ) 60 x 50 εκ.

Πολλά τα Καραβάκια…
Προσφυγάκια που Ναυάγησαν
στο Μπλε και στο Λευκό
Που τα ζωγράφισα…