Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Μαϊστράλι

Αρ. Έργου 13, σε καμβά - λάδι, ακρυλικό 38 x 28 εκ.

Μοναδικό είναι το ταξίδι
Και δικό μας
Δεν επιτρέπουμε σε Κανέναν
να μας βουλιάξει…..