Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Καραβάκι κόκκινο

Αρ. Έργου 16, σε χαρτόνι - ακρυλικό, τέμπερα 34 x 47 εκ.

Τα ταξίδια μας τα αφήσαμε στην μέση..
μια σημαδούρα έμεινε στο κόκκινο να υπάρχει
Κι αν εμείς ναυαγήσαμε.
Τα καράβια επιμένουν και
ταξιδεύουν ακόμα……