Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Σαρωνικός Α’

Αρ. Έργου 18, σε χαρτόνι - ακρυλικό, τέμπερα 12 x 37 εκ.

..με ένα καινούργιο Πανί
θα ταξιδέψω μακριά σου
Και εσύ ας νομίζεις
ότι θα με κλέψεις κι αυτό το καλοκαίρι..