Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Σούνιο

Αρ. Έργου 20, σε καμβά - ακρυλικό, τέμπερα 24 x 30 εκ.

Δεν έμειναν πολλά πάνω σε αυτόν τον βράχο,
…..
μαζί με τόσο ψέμα του έμεινε μια Αλήθεια….
το Μπλε…..
σε κάτι Μάρμαρα.
Και ένα κόκκινο σινιάλο…
για να μας βλέπουν.