Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

22. Στο χωριό των Καλλιτεχνών A’
(st paul de vence)

Αρ. Έργου 22, σε καμβά - ακρυλικό 20 x 20 εκ.

Αναγνώρισα μέσα στην ζωγραφική
εκεί κάπου στα χρώματα, μια στάλα
απ’ το Θεό……….
Και εκεί αντάμωσα ξανά τον
εαυτό μου……