Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

23. Στο χωριό των Καλλιτεχνών Β’
(st paul de vence)

Αρ. Έργου 23, σε καμβά - ακρυλικό 20 x 20 εκ.

Όμορφες όλες οι Τέχνες
και η ζωγραφική Πρώτη για μένα.
Όμως η τέχνη να λες παραμύθια…
είναι η πιο μεγάλη