Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Παναγίτσα στη Θάλασσα (Ασκέλι) Πόρος

Αρ. Έργου 24, σε καμβά - ακρυλικό, λάδι 23,5 x 17,5 εκ.

Αγάπη είναι όλα
Τα Ακούς;
Αγάπη….
Και τα πανάκια το μεσημέρι στο πέλαγο
Και η Παναγιά που περιμένει το κερί της
στη προσευχή σου.
Και η καμπάνα με το καυτό μέταλλο που θα
ακούσεις τον ήχο της…..
όλα Αγάπη είναι μην το ξεχνάς…
Ευλογημένο Άγιο Καλοκαιράκι