Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Πόρος Από Γαλατά

Αρ. Έργου 26, σε ξύλο - ακρυλικό, λάδι 23,5 x 27 εκ.

Μια Ανάσα θάλασσα περνώ..
πρωί και είμαι κοντά σου…
Στα Πράσινα, τα Γαλανά, στα Μπλε
και τα Μαβιά σου!