Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Πανσεδάκια

Αρ. Έργου 29, σε καμβά - ακρυλικό, τέμπερα 20 x 20 εκ.

Τα Πανσεδάκια, (οι μενεξέδες)…
είναι περίεργα λουλούδια του χειμώνα…
ανθίζουν σε συνθήκες όχι εύκολες..
δεν τα κόβουμε σχεδόν ποτέ.
Ζουν όσο ζουν και μετά…
μελαγχολούν και γέρνουν.
Τα Πανσεδάκια Αγαπούσε πολύ μια φίλη….
Δεν είναι εδώ ανάμεσα μας…….