Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Χάντρα

Αρ. Έργου 33, σε καμβά - ακρυλικό 20 x 20 εκ.

Με τόσο Μπλε
μες την καρδιά,
Καρδιά μου μη φοβάσαι..
Μια καλημέρα να σου πω
Την λέω να με θυμάσαι…