Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΓΑΛΑΖΙΟ Α’

Αρ. Έργου 35, σε χαρτί - τέμπερα, σμάλτο 19,5 x 19,5 εκ.

Χάρτινο το Καραβάκι
μέσα στο δικό μου Χάρτη…..