Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Παιχνίδι στο νερό (Κόκκινο)

Αρ. Έργου 38, σε καμβά - ακρυλικό, τέμπερα 20 x 20 εκ.

Ένα Κόκκινο εσύ για να πας
πιο πέρα….