Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Παιχνίδι στο Νερό (Γαλάζιο)

Αρ. Έργου 39, σε καμβά - ακρυλικό, τέμπερα 20 x 20 εκ.

Και ένα Γαλανό εγώ
Χωρίς αέρα….