Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Ανατολή στον Κάμπο

Αρ. Έργου 42, σε χαρτόνι - τέμπερες 33 x 20 εκ.

Είπαμε Καλημέρα
Δυνατά
Και σαν Παιδιά Ζωγραφίσαμε την μέρα
Με Τέμπερες, και τον ήλιο να λάμπει.
Με ένα κάμπο,…μέσα στις μπάλες
του Μπαμπακιού
που τις παίρνει ο αέρας τις πάει πέρα
….πιο πέρα….. μακριά…..