Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Σύνθεση Κύκλοι (Γραμμικό)

Αρ. Έργου 51, σε χαρτί - γραμμικό - μελάνι - τέμπερα 25 x 24 εκ.