Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Σύνθεση Ματιές (Γραμμικό)

Αρ. Έργου 52, σε χαρτί - γραμμικό - μελάνι - τέμπερα 24 x 24 εκ.