Λιτσα Κασουμη - Εκθεση ζωγραφικής

Σύνθεση Οκτάγωνα (Γραμμικό)

Αρ. Έργου 53, σε χαρτί - γραμμικό - μελάνι - τέμπερα 30 x 30 εκ.